Neem contact op 0615 50 72 52

BHV cursus Alkmaar

Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Er kan direct worden ingegrepen bij brand of bij andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers. Operam Opleidingen & HR Advies biedt diverse cursussen aan omrent veiligheid op verschillende locaties. Zo wordt de BHV cursus ook in Alkmaar aangeboden.

 

Wat is een BHV?

Het is verplicht om in de organisatie, afhankelijk van de aard van het bedrijf, de locatie en de restrisico’s die het bedrijf heeft, een aantal medewerkers aan te wijzen tot bedrijfshulpverlener. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Ook wordt er rekening gehouden met de bezoekers die in het bedrijf aanwezig kunnen zijn. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de bezoekers.

De werknemers moeten een BHV cursus volgen om BHV-er te worden. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus hoe zij een beginnende brand moeten bestrijden, eerste hulp te verlenen en een persoon uit een pand evacueren. Een belangrijk punt is dat medewerkers met een EHBO-diploma geen BHV-ers zijn. Deze personen missen immers de kennis op het gebied van evacuatie en brandbestrijding. Een BHV-organisatie kan wel bestaan uit een combinatie tussen BHV-ers en EHBO-ers, dat hangt af van de aanwezige risico’s binnen het bedrijf.

Neem contact op

Nieuws

Operam Opleidingen wordt Crescendo!

Na uitgebreide gesprekken is onlangs overeengekomen dat met ingang van 1 juli 2019 alle opleidingsactiviteiten van Operam worden overgenomen door Trainingscentrum Crescendo.

 

>>
 

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Trainingscentrum Crescendo
Neutronweg 1
1627 LG Hoorn

KvK: 64730646

0615 50 72 52


Contact