Neem contact op 0615 50 72 52

BHV cursus Den Haag

Het is vanuit de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid en BHV. Operam Opleidingen & HR Advies biedt diverse cursussen aan omtrent veiligheid. Den Haag is een bruisende stad met veel bedrijvigheid en commercie. Met een BHV cursus voldoen bedrijfshulpverleners aan de veelgestelde eisen.

De BHV staat voor bedrijfshulpverlening. De Arbowet zegt hierover het volgende:

  1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, zich bijstaan door één of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  2. Het verlenen van hulp bij ongevallen houdt in:
  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf
  1. De hulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting en zijn zodanig georganiseerd dat zij in de het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Met deze BHV cursus in Den Haag voldoen bedrijfshulpverleners aan de gestelde eisen. Het is afhankelijk van de aard van het bedrijf, de locatie en de restrisico’s die het bedrijf heeft, hoeveel medewerkers u moet opleiden tot bedrijfshulpverlener.

Neem contact op

Nieuws

Operam Opleidingen wordt Crescendo!

Na uitgebreide gesprekken is onlangs overeengekomen dat met ingang van 1 juli 2019 alle opleidingsactiviteiten van Operam worden overgenomen door Trainingscentrum Crescendo.

 

>>
 

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Trainingscentrum Crescendo
Neutronweg 1
1627 LG Hoorn

KvK: 64730646

0615 50 72 52


Contact